Rodzaje wypadków - GDPM - Odszkodowania - Darmowa porada-801 120 020

Potrzebuję pomocy!

  • Zostałeś ranny w wypadku?
  • Twój bliski zginął w wypadku?
  • Jesteś ofiarą błędu medycznego?
  • Jesteś ofiarą wypadku w pracy?
  • Potrzebna Ci natychmiastowa pomoc prawno-medyczna?
  • Jesteś ofiarą pedofili?
  • Czujesz się oszukany przez ubezpieczyciela?
  • Od wypadku nie minęło 20 lat?

BEZPŁATNIE SPRAWDZIMY TWOJĄ SPRAWĘ!

Zadzwoń do nas
801 120 020

lub

Wyślij e-mail
skorzystaj z formularza

Rodzaje wypadków

Wypadek drogowy 

to zdarzenie na drodze publicznej dotykające uczestnika ruchu drogowego, z którego to zdarzenia wynikła śmierć lub uszkodzenie ciała i jeśli brał w nim udział pojazd mechaniczny. Ofiarami wypadków drogowych są najczęściej kierowcy, pasażerowie, piesi, rowerzyści, robotnicy drogowi i budowlani.

Przy dochodzeniu odszkodowań za szkodę osobową w uprzywilejowanej pozycji są osoby ranne, niebędące kierowcami, ponieważ nie muszą udawadnić winy po stronie kierowcy za spowodowaniu wypadku.

Odwrotnie: to kierowca musi udowodnić winę pieszego (lub pasażera) lub innej osoby, za którą nie ponosi odpowiedzialności (lub działanie tzw. siły wyższej).

W 90% wypadki drogowe są "ubezpieczone", ponieważ posiadacze pojazdów muszą posiadać ubezpieczenie OC, z mocy prawa, obowiązkowe.

Wypadek przy pracy

to zdarzenie nagłe, z przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, mające związek z pracą. Tak ustalony wypadek powoduje odpowiedzialność gwarancyjną ZUS, jeżeli jednak do wypadku przyczynił się pracodawca, poszkodowany pracownik ma prawo dochodzić od niego odszkodowania w pełnej wysokości.

Prace rolnicze

Za wypadek przy pracach rolniczych uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności.

Miejsca publiczne

w którym często dochodzi do wypadków to chodniki, ulice, parki, szkoły, banki, urzędy i supermarkety.  Władze lokalne mają obowiązek utrzymywania dróg, chodników i innych miejsc publicznych we właściwym stanie. Osoby prywatne również są zobowiązane do zapewnienia bezpieczeństwa w obiektach powszechnie używanych.


Wypadek spowodowany przez produkt

Wypadek konsumencki to zaistniałe, w związku z używaniem produktu, zdarzenie nagłe, którego następstwem jest zgon albo uszkodzenie ciała wymagające udzielenia pomocy medycznej, w szczególności skaleczenie, oparzenie, zatrucie.