Jestem poszkodowany

* Numer rekomendacji (9 cyfr) zapewnia bezpłatne konsultacje z prawnikiem oraz 20% rabat na usługi odszkodowawcze (rekomendacje dostępne u Reprezentantów ds. Odszkodowań oraz u Ambasadorów GDPM)

GDPM oświadcza, że powyższe dane osobowe będą służyć wyłącznie wywiązaniu się ze świadczonych usług oraz wystawienia ewentualnych dowodów księgowych. GDPM zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i jego zapytaniem. Przeczytaj koniecznie: Polityka prywatności GDPM.

Błędy medyczne

Grupa Doradcza Prawno-Medyczna zapewnia kompleksową pomoc osobom poszkodowanym w błędach (szkodach medycznych).

Szkody medyczne powstają wskutek działania lub zaniechania podmiotu świadczącego szeroko rozumiane usługi medyczne (np. lekarza, pielęgniarki, zakładu opieki zdrowotnej itp.), które rodzi odpowiedzialność cywilną.

Szkody medycznej nie można utożsamiać z tzw. „niepowodzeniem w leczeniu” rozumianym jako nieskuteczność zastosowanej w danym przypadku terapii, mającą miejsce mimo najwyższych kwalifikacji lekarza (lub innego profesjonalisty medycznego).

Skutkiem działania lub zaniechania podmiotu świadczącego usługi medyczne może być:

  • uszkodzenie ciała,
  • rozstrój zdrowia lub
  • śmierć.

W ramach grupy GDPM, dochodzeniem roszczeń z tytułu szkód medycznych zajmuje się przedsiębiorstwo Medicalex.