Polityka prywatności

Grupa Doradcza Prawno-Medyczna (dalej zwana GDPM) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego Klienta GDPM i użytkownika serwisu www.gdpm.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie www.gdpm.pl. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: GDPM nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Klientów oraz jego Partnerów. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu oraz nie korzystać z usług oferowanych przez GDPM.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisu należącego do GDPM możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do obsługi Klientów. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Administratorem danych osobowych jest Grupa Doradcza Prawno-Medyczna, Tomasz Rosa, z siedzibą 80-210 Gdańsk, al. Zwycięstwa 48.

Gromadzone dane

to dane, które wiążą się z działaniem przeglądarki internetowej oraz serwerów HTTP, które obejmują m.in.:

- Adres IP
- Adres URL żądania
- Informacje o przeglądarce użytkownika
- Informacje o odpowiedzi z serwera (HTTP RESPONSE)
- Logi gromadzone przez serwer HTTP .

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy Partnerów, których dane kontaktowe podane są w serwisie i biuletynie należącym do GDPM.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisu www.gdpm.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez użytkownika w jego przeglądarce.

Wykorzystywane są pliki cookies:

PHPSESSID - Przechowuje identyfikator sesji. Jest niezbędny do przechowania informacji o fakcie bycia zalogowanym w serwisie.

cookiesAlert – Przechowuje informacje o tym, czy zapoznano się i zatwierdzono politykę cookies.

Linki

Strona www.gdpm.pl zawiera linki do innych stron internetowych, których GDPM nie kontroluje. GDPM nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w związku z poruszaniem się przez użytkownika po stronach internetowych, do których linki zostały umieszczone na stronie www.gdpm.pl .

Wyłączenie Odpowiedzialności

Serwis www.gdpm.pl ma charakter wyłącznie informacyjny. GDPM nie łączy z użytkownikami serwisu żaden stosunek prawny, GDPM dokłada wszelkich starań aby prezentowane na stronach serwisu www.gdpm.pl treści były możliwie wiarygodnymi i aktualnymi, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji przez użytkownika serwisu. GDPM nie ponosi także odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje użytkownika podjęte na podstawie informacji zawartych w serwisie, które mogły okazać się nieaktualne lub błędne. W żadnym przypadku GDPM nie będzie odpowiadało za jakiekolwiek szkody związane z utratą danych, sprzętu lub innych wartości materialnych lub niematerialnych wynikających z zastosowania publikowanych w serwisie www.gdpm.pl informacji wszelkiego rodzaju.