Orzecznictwo - GDPM - Odszkodowania - Darmowa porada-801 120 020

Potrzebuję pomocy!

 • Zostałeś ranny w wypadku?
 • Twój bliski zginął w wypadku?
 • Jesteś ofiarą błędu medycznego?
 • Jesteś ofiarą wypadku w pracy?
 • Potrzebna Ci natychmiastowa pomoc prawno-medyczna?
 • Jesteś ofiarą pedofili?
 • Czujesz się oszukany przez ubezpieczyciela?
 • Od wypadku nie minęło 20 lat?

BEZPŁATNIE SPRAWDZIMY TWOJĄ SPRAWĘ!

Zadzwoń do nas
801 120 020

lub

Wyślij e-mail
skorzystaj z formularza

Niezależne orzecznictwo medyczne

Istotą orzecznictwa lekarskiego jest formułowanie przez lekarza, w formie opinii bądź orzeczenia, oceny stanu zdrowia i upośledzenia funkcjonalnego organizmu danej osoby, na wniosek tej osoby lub uprawnionej do tego instytucji.

Przy dochodzeniu odszkodowań za ciężkie uszkodzenie ciała lub śmierć osoby bliskiej, opinia prywatna, sporządzana na zlecenie poszkodowanego jest niezbędna dla określenia roszczeń. Ważne by sporządzono ją w sposób rzetelny, wtedy to roszczenia główne zostaną poparte niepodważalnym dowodem. Słusznym będzie również roszczenie o zwrot kosztów sporządzenia samej opinii.

Opinie oraz orzeczenia lekarskie określają m.in.:

 • stały lub długotrwały uszczerbku na zdrowiu,
 • zasadność poniesionych kosztów leczenia i rehabilitacji,
 • zdolność do pracy, 
 • konieczność dodatkowej opieki, 
 • konieczność dodatkowego odżywiania się,
 • konieczność specjalistycznego leczenia,
 • rokowania na przyszłość, zmniejszenie szans życiowych,
 • związek przyczynowy, tzn. odpowiadają na pytanie czy dane upośledzenie organizmu jest skutkiem zdarzenia,
 • inne wnioski, ważne w sprawie.

Niezależne opinie medyczne wykonuje  Centrum Niezależnego Orzecznictwa i Usług Medycznych (CNOiUM).