RODO - GDPM - Odszkodowania - Darmowa porada-801 120 020

Obowiązek informacyjny:

Szanowni Państwo, zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy: Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa Doradcza Prawno-Medyczna Odszkodowania Zadośćuczynienia Renty Tomasz Rosa; 80-119 Gdańsk, ul. Asesora 86, REGON: 192006315, NIP: 5831105951, kontakt: Tel.: +48 58 303 46 38, e-mail: gdpm@gdpm.pl. Współadministratorem – w zależności od celu i zakresu przetwarzania, zgodnie z umową o współadministrowanie, jest: Medicalex prawa poszkodowanych pacjentów Elżbieta Rosa, 80-136 Gdańsk, ul. Kartuska 142, REGON: 190936091, NIP: 5832012393. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, Pana Grzegorza Grabowskiego, z którym można skontaktować się za pomocą poczty e-mail: ochronadanych@gdpm.pl

Państwa dane osobowe przetwarzamy zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą oraz został nawiązany kontakt celem omówienia jej szczegółów, dane osobowe będziemy przetwarzać, by podjąć działania dla jej realizacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Nie będziemy trzymać dłużej Państwa danych, niż zwyczajowo w takich kontaktach to jest przyjęte, chyba że zostaną Państwo naszymi Klientami, wówczas przetwarzamy dane zgodnie z pkt 2);
 2. jeżeli są Państwo naszym Klientem, dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji zawartej umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO a po zakończeniu umowy na podstawie przepisów prawa podatkowego oraz przedawnienia roszczeń odpowiednio na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. f) RODO przez czas określony w tych przepisach; w przypadku gdy celem umowy jest prowadzenie sprawy w zakresie uzyskania odszkodowania lub zadośćuczynienia za błędy medyczne – wszelkie przekazane nam materiały zawierające dane szczególnej kategorii przetwarzamy na podstawie art. 9 ust 2 lit a);
 3. będąc pracownikiem firmy, z którą współpracujemy, Państwa dane osobowe przetwarzane są celem realizacji usług lub umów, jakie wiążą nas z Państwa pracodawcą, który nam udostępnił te dane, w oparciu państwa zgodę lub umowę. Dane będziemy wykorzystywać tylko przez czas realizacji umowy, a następnie gdy będzie to konieczne, do czasu przedawnienia roszczeń;
 4. gdy inicjują Państwo kontakt przez formularze internetowe zamieszczone na naszych stronach internetowych lub serwisach społecznościowych, będziemy z Państwem kontaktować się w celu odpowiedzi na zadane pytanie, co jest naszym usprawiedliwionym celem, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane osobowe w tym przypadku będą przechowywane przez czas zwyczajowo przyjęty w takich konwersacjach. Możemy też otrzymać zapytanie od Państwa wraz z danymi kontaktowymi od innych Administratorów danych, którzy umożliwiając przesłanie do nas takich formularzy, np. https://www.facebook.com.;
 5. jeżeli to my w naszych działaniach marketingowych kontaktujemy się z Państwem, to wykorzystujemy w tym procesie, nasz prawnie uzasadniony interes, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f). W takim przypadku, państwa dane przechowywane będą do czasu zgłoszenia sprzeciwu. Jeżeli to nie państwo podali nam dane to, realizując obowiązek wynikający z art. 14 ust. 2 lit. f RODO informujemy, że państwa dane mogliśmy pozyskać:

  a. ze źródeł ogólnodostępnych w tym z państwa stron internetowych, portali społecznościowych itp.,

  b. gdy zapisali się Państwo na nasz newsletter,

  c. gdy zostawili nam Państwo swój kontakt na konferencji lub innym tego tupu wydarzeniu,

  d. gdy został nam przekazany Państwa kontakt w systemie poleceń „Ambasador GDPM”.

 6. korzystając z naszych stron internetowych www.gdpm.pl, www.ter.pl, www.medicalex.pl, www.cnoium.pl, przetwarzamy dane zgodnie z polityką prywatności i cookies umieszczoną pod adresem https://www.gdpm.pl/polityka-prywatnosci,
 7. przebywając w naszym biurze, przetwarzamy Państwa dane w postaci wizerunku gdyż jest to nas uzasadniony interes dbając o bezpieczeństwo naszych pracowników, gości i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit f). Dodatkowe informacje dotyczące tego przetwarzania, znajdują się na tablicach informacyjnych w strefach objętych monitoringiem wizyjnym. Dane osobowe, niewymagane przepisami prawa, będziemy przetwarzać na podstawie Państwa dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), w celu np. rekrutacji (gdy prześlą nam Państwo swoje zdjęcie, portfolio itp.), bądź w innych celach wskazanych podczas pobierania danych na podstawie zgody. Informujemy, że zgodę można wycofać w dowolnym momencie, a jej cofnięcie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Odbiorcami Państwa danych będą wyłącznie instytucje upoważnione z mocy prawa oraz podmioty z którymi współpracujemy.

  Ponad to odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty wykonujące dla nas: hosting strony internetowej i dostarczające rozwiązań IT, w tym operator naszych adresów e-mail czy przechowywanie danych w chmurze, usługi księgowe i rachunkowe, jak również w przypadku korzystania z serwisów internetowych, dane przetwarzają odrębni Administratorzy:

  - Facebook - Facebook Ireland Ltd, 4 GRAND CANAL SQUARE, GRAND CANAL HARBOUR, D2 Dublin, IRELAND, phone: +0016505434800 fax: +0016505435325, datarequests@fb.com; https://www.facebook.com/help/contact/2032834846972583 - informacje o uzyskaniu danych; https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy - polityka prywatności;

  - Google Analitics, Google Drive - Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; https://policies.google.com/privacy?hl=pl – polityka prywatności;

  Państwa dane nie podlegają profilowaniu przez naszą firmę, ale mogą podlegać profilowaniu u innych administratorów takich jak Facebook Ireland Ltd czy Google LLC. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jeżeli nie są spełnione odpowiednie warunki określone w rozdziale 5 RODO.

  Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądanie przeniesienia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

  Pragniemy poinformować, że podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów. W przypadku niepodania danych, niektóre usługi będą niemożliwe do realizacji.