Jestem poszkodowany

* Numer rekomendacji (9 cyfr) zapewnia bezpłatne konsultacje z prawnikiem oraz 20% rabat na usługi odszkodowawcze (rekomendacje dostępne u Reprezentantów ds. Odszkodowań oraz u Ambasadorów GDPM)

GDPM oświadcza, że powyższe dane osobowe będą służyć wyłącznie wywiązaniu się ze świadczonych usług oraz wystawienia ewentualnych dowodów księgowych. GDPM zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i jego zapytaniem. Przeczytaj koniecznie: Polityka prywatności GDPM.

Program Reprezentacji Poszkodowanych

Aby skutecznie udzielać pomocy poszkodowanym osobom i ich rodzinom, GDPM współpracuje z grupą Reprezentantów ds. Odszkodowań (RO).

Reprezentaci GDPM wyrażają autentyczną chęć niesienia pomocy osobom poszkodowanym. Szanują prawa Klientów oraz przestrzegają zasad uczciwej konkurencji, nie tolerują korupcji, manipulacji i innych nieuczciwych praktyk, które prowadzą do osiągania nienależnych korzyści.

Reprezentanci ds. Odszkodowań podnoszą swoje kwalifikacje na szkoleniach, biorą czynny udział w spotkaniach i konferencjach. Doskonale znają potrzeby i problemy osób poszkodowanych i ich rodzin. Posiadają certyfikaty, które są potwierdzeniem posiadanych kompetencji w zakresie udzielania pomocy doradczej.

RO działają elastycznie, niezależnie od miejsca i czasu, są wszędzie tam, gdzie Klienci potrzebują  pomocy. Bezpośrednia obsługa i pomoc w wypełnianiu dokumentów, gwarantuje lepszy przepływ informacji, co przekłada się na wysoką jakość świadczonych usług oraz poczucie bezpieczeństwa Klienta.

Reprezentanci ds. Odszkodowań wspierani są przez profesjonalną i doświadczoną kadrę GDPM: prawników, radców prawnych, adwokatów, rzeczoznawców i lekarzy, którzy pomagają w rozwiązaniu bieżących problemów osób poszkodowanych.