Jestem poszkodowany

* Numer rekomendacji (9 cyfr) zapewnia bezpłatne konsultacje z prawnikiem oraz 20% rabat na usługi odszkodowawcze (rekomendacje dostępne u Reprezentantów ds. Odszkodowań oraz u Ambasadorów GDPM)

GDPM oświadcza, że powyższe dane osobowe będą służyć wyłącznie wywiązaniu się ze świadczonych usług oraz wystawienia ewentualnych dowodów księgowych. GDPM zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i jego zapytaniem. Przeczytaj koniecznie: Polityka prywatności GDPM.

Polecaj GDPM - SZYBKO, PROSTO, BEZ UMOWY

Zapraszamy do udziału w Programie Rekomendacyjnym

Polecaj GDPM - specjalistów od odszkodowań i zadośćuczynień!

Zostań Ambasadorem GDPM - skutecznego doradcy odszkodowaczego!

Ambasadorowi za polecanie nas gwarantujemy wysokie premie pieniężne:

 • za zawarcie umowy z Poszkodowanym - do 2.000,00 złotych
 • za wypłatę świadczeń odszkodowawczych – 20 procent premii
 • za udział Ambasadora w akcjach promocyjnych GDPM– do 500,00 złotych

Jak polecać GDPM?

Aby otrzymać  premię Ambasadora należy :

 • promować usługi GDPM
 • przekazać osobie poszkodowanej 9 cyfrowy numer rekomendacji Ambasadora (nr telefonu Ambasadora) albo
 • zgłosić sprawę osoby poszkodowanej do GDPM wykorzystując formularz na www.gdpm.pl "Jestem poszkodowany"

Jak zostać Ambasadorem GDPM?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy:

 • na stronie www.gdpm.pl

lub prześlij wydrukowany formularz:

 • faksem na numer 58 320-75-49 lub
 • e-mail na adres: polecajGDPM@gdpm.pl lub
 • pocztą na adres: GDMP, 80-210 Gdańsk, al. Zwycięstwa 48

SZYBKO, PROSTO, BEZ UMOWY

Zgłoś się do nas!

Pomóż Poszkodowanym!

Masz pytanie:

 • zadzwoń: 801-120-020
 • wyślij e-mail: polecajGDPM@gdpm.pl
 • odwiedź nas: GDMP, 80-210 Gdańsk, al. Zwycięstwa 48

Wyślij ankietę Ambasadora - zaplanuj swoje rekomendacje!

Pliki do pobrania tutaj.