Nota prawna - GDPM - Odszkodowania - Darmowa porada-801 120 020

Nota prawna

Strona www.gdpm.pl została stworzona w  celu przekazywania ogólnych informacji o wybranych zagadnieniach prawnych, jak również o działalności GDPM Grupy Doradczej Prawno-Medycznej.

Treści zawarte na stronie www.gdpm.pl nie mogą być interpretowane w żadnym wypadku jako oferta złożona przez GDPM użytkownikowm strony www.gdpm.pl.

Treści zawarte na stronie www.gdpm.pl nie stanowią porad prawnych i nie mogą być wykorzystywane w celu rozstrzygnięcia konkretnych stanów faktycznych. GDPM nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkowników za treści, ewentualne błędy, pominięcia, niedoprecyzowania, itp. znajdujące się na stronie www.gdpm.pl.

W celu uzyskania wiążącej dla danego stanu faktycznego porady prosimy o kontakt z konsultantami GDPM. GDPM dokłada wszelkich starań w celu dostarczenia aktualnych informacji. Zastrzega jednak w sposób wyraźny, że wszelkie umieszczane na stronie www.gdpm.pl treści zostały sporządzone w oparciu o stan prawny aktualny na dzień ich redagowania.

GDPM zastrzega sobie również prawo do zmiany lub uaktualnienia informacji znajdujących się na stronie www.gdpm.pl bez uprzedniego powiadomienia o tym fakcie użytkowników.

Ryzyko związane z wykorzystaniem informacji zawartych na stronie www.gdpm.pl ciąży wyłącznie na użytkowników. GDPM nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania ze strony www.gdpm.pl.