Aktualności - GDPM - Odszkodowania - Darmowa porada-801 120 020

Potrzebuję pomocy!

  • Zostałeś ranny w wypadku?
  • Twój bliski zginął w wypadku?
  • Jesteś ofiarą błędu medycznego?
  • Jesteś ofiarą wypadku w pracy?
  • Potrzebna Ci natychmiastowa pomoc prawno-medyczna?
  • Jesteś ofiarą pedofili?
  • Czujesz się oszukany przez ubezpieczyciela?
  • Od wypadku nie minęło 20 lat?

BEZPŁATNIE SPRAWDZIMY TWOJĄ SPRAWĘ!

Zadzwoń do nas
801 120 020

lub

Wyślij e-mail
skorzystaj z formularza

Zadośćuczynienie za zniszczone mienie

Zadośćuczynienie przysługuje w ramach rekompensaty za krzywdę lub naruszenie dobra osobistego, czyli za szkody niemajątkowe.

Oznacza to, że w określonych przypadkach dochodzić go można także za utratę lub zniszczenie mienia.

5.000 zł za stratę psa

W 2017 r. Sąd rozpatrywał sprawę, w której, w wyniku ataku innego psa, zdechł pies powódki. Sąd uznał, że „nie sposób kwestionować tego, że za dobro osobiste człowieka, podlegające ochronie na gruncie prawa cywilnego, może zostać uznana jego więź ze zwierzęciem, w szczególności z psem. Zerwanie tej więzi może wywoływać u człowieka smutek, tęsknotę, poczucie straty. Fakt, że zwierzę jest istotą żywą, odczuwającą ból powodować może u człowieka także współczucie i współprzeżywanie doznawanego przez zwierzę cierpienia” Sąd uznał za słuszne przyznanie kwoty 5.000 zł zadośćuczynienia.

5.000 zł za zniszczone pamiątki rodzinne

W wyniku przejęcia lokalu bez zgody powódki, rzeczy znajdujące się w nim zostały zabrane na wysypisko i zniszczone. Wśród rzeczy znajdowały się zdjęcia, dokumenty i pamiątki o wartości sentymentalnej. Sąd stwierdził, że „dobrami osobistymi są wskazane przez powódkę tradycja rodzinna, kult zmarłych, nietykalność mieszkania. Sąd zgodził się nadto z powódką, że przywiązanie do pamiątek rodzinnych oraz prawo do kultywowania rodzinnego dziedzictwa kulturowego są refleksem wyżej wymienionych dóbr osobistych i same w sobie stanowią dobra osobiste”.

Powódka otrzymała zadośćuczynienie w wysokości 5.000 zł.

8.000 zł za bezprawne usunięcie grobu

Sąd w Gdańsku przyznał 8.000 zł zadośćuczynienia powodowi za bezprawne zniszczenie grobu jego dziadków. Sąd orzekł, że „zarówno orzecznictwo jak i doktryna prawa cywilnego zgodnie uznają, iż do kategorii praw osobistych zalicza się prawo najbliższych członków rodziny do pochowania osoby zmarłej i do kultu pamięci o niej. Z prawem tym związane są poszczególne uprawnienia, których zakres jest bardzo płynny. Między innymi należą do nich: prawo do pogrzebania zwłok, łącznie z ekshumacją, odbywania ceremonii religijnych, urządzenia grobu, opiekowania się nim, okazywania pośmiertnego przywiązania, itp. Możliwość zachowania zewnętrznych przejawów pamięci o bliskich osobach zmarłych jest z pewnością w naszej kulturze i obyczajowości niezwykle istotne. Powód został tego pozbawiony wobec bliskich mu osób.”

10.000 zł za cierpienia wywołane zniszczeniem domu

W 2013 r. miało miejsce zdarzenie, w wyniku którego samochód wjechał w dom powodów, powodując jego uszkodzenie. U poszkodowanych pojawił się rozstrój psychiczny wywołany utratą budynku, w którym zamieszkiwali. Sąd orzekł, że „rozstrój zdrowia psychicznego powodów jest normalnym następstwem przedmiotowego zdarzenia. Nie ma przy tym znaczenia, że w momencie wypadku powodowie nie przebywali w domu”.

W związku z tym przyznał kwotę w wysokości 10.000 zł dla każdego z nich.


Katalog dóbr chronionych jest otwarty – skontaktuj się z nami i sprawdź czy przysługuje Ci zadośćuczynienie za zniszczone mienie.

NIE ZWLEKAJ!

Zadzwoń: 58 303 46 38 ; 801 120 020
Wyślij e-mail: gdpm@gdpm.pl
Zgłoś sprawę: www.gdpm.pl

Klaudia Zieleniec prawnik GDPM

Bezpłatnie zbadamy Twoją sprawę!

Zadzwoń: 801 120 020 lub Napisz!

Inne aktualności