Jestem poszkodowany

* Numer rekomendacji (9 cyfr) zapewnia bezpłatne konsultacje z prawnikiem oraz 20% rabat na usługi odszkodowawcze (rekomendacje dostępne u Reprezentantów ds. Odszkodowań oraz u Ambasadorów GDPM)

GDPM oświadcza, że powyższe dane osobowe będą służyć wyłącznie wywiązaniu się ze świadczonych usług oraz wystawienia ewentualnych dowodów księgowych. GDPM zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i jego zapytaniem. Przeczytaj koniecznie: Polityka prywatności GDPM.

Jesteś ofiarą wypadku? Żądaj odszkodowania!

Gwarantujemy kompleksową pomoc przy zdarzeniach:

 • wypadki drogowe,
 • wypadki w pracy,
 • wypadki w rolnictwie,
 • wypadki w miejscach użyteczności publicznej,
 • wypadki konsumenckie,
 • błędy medyczne.

W Państwa imieniu dochodzimy:

 • odszkodowania za wyrządzoną szkodę majątkową, zarówno na mieniu jak i osobie,
 • zadośćuczynienia za krzywdę, ból i cierpienie,
 • zadośćuczynienia za utratę osoby bliskiej (dotyczy także wypadków sprzed 2008 roku),
 • odszkodowań za koszty leczenia, rentę, utracone zarobki,
 • stosownego odszkodowania, zwrotu kosztów pogrzebu, rentę.

Możemy Ci pomóc! Zadzwoń: 801-120-020