Aktualności - GDPM - Odszkodowania - Darmowa porada-801 120 020

Potrzebuję pomocy!

  • Zostałeś ranny w wypadku?
  • Twój bliski zginął w wypadku?
  • Jesteś ofiarą błędu medycznego?
  • Jesteś ofiarą wypadku w pracy?
  • Potrzebna Ci natychmiastowa pomoc prawno-medyczna?
  • Jesteś ofiarą pedofili?
  • Czujesz się oszukany przez ubezpieczyciela?
  • Od wypadku nie minęło 20 lat?

BEZPŁATNIE SPRAWDZIMY TWOJĄ SPRAWĘ!

Zadzwoń do nas
801 120 020

lub

Wyślij e-mail
skorzystaj z formularza

Odszkodowania za wypadek i śmierć w kopalni

W ostatnich dniach Polskę obiegły informacje o katastrofach górniczych w kopalniach Pniówek w Pawłowicach oraz Zofiówka w Jastrzębiu Zdroju. W wyniku serii wybuchów metanu zginęło 8 pracowników Pniówka, 29 osób zostało rannych, a 7 wciąż jest poszukiwanych. Natomiast w Zofiówce, z powodu wysokoenergetycznego wstrząsu połączonego z wypływem metanu, śmierć poniosło 10 górników.

Metan stanowi częstą przyczynę katastrof górniczych – w 2006 roku, w wyniku jego wybuchu w KWK Halemba, zginęło 23 górników. W 2009 roku wskutek zapłonu i eksplozji tego gazu śmierć poniosło 20 górników kopalni Wujek, a 36 osób odniosło obrażenia ciała. Do pozostałych zagrożeń występujących w górnictwie zaliczają się wspomniane wstrząsy wysokoenergetyczne i tąpnięcia, a także porażenia prądem oraz urazy spowodowane użyciem maszyn i urządzeń górniczych.

Praca górnika zaliczana jest do grona zawodów wysokiego ryzyka; większość wypadków w kopalniach skutkuje trwałą utratą zdrowia a nawet śmiercią poszkodowanych. W takiej sytuacji należy pamiętać o prawach, jakie przysługują osobom poszkodowanym i ich rodzinom.

Kopalnia ponosi zaostrzoną odpowiedzialność za szkody wyrządzone górnikom. Uzyskanie odszkodowania możliwe jest za sam fakt powstania szkody w związku z funkcjonowaniem zakładu górniczego.

Osoby poszkodowane oraz rodziny górników, którzy zginęli w katastrofie, mogą ubiegać się o odszkodowanie od spółki prowadzącej kopalnie oraz jej ubezpieczyciela. Co ważne, nie jest konieczne udowodnienie winy spółki w spowodowaniu wypadku czy katastrofy. Kopalnia jest bowiem zaliczana do przedsiębiorstw wprawianych w ruch za pomocą sił przyrody, co potwierdza bogate już orzecznictwo sądowe. Przedsiębiorstwo takie do swojego funkcjonowania wykorzystuje energię przetwarzaną przez maszyny i inne urządzenia, co powoduje wzmożone niebezpieczeństwo wyrządzenia szkody.

Szkoda wyrządzona przez ruch tak zdefiniowanego przedsiębiorstwa uzasadnia odpowiedzialność spółki wydobywczej na zasadzie ryzyka. Oznacza to, że spółka zobowiązana będzie do zapłaty odszkodowania, jeśli do uszkodzenia ciała bądź śmierci górnika dojdzie w związku z samą działalnością kopalni.

Ponad 1,6 mln złotych tytułem zadośćuczynienia oraz odsetek – taką kwotę wywalczyli prawnicy GDPM dla rodziny górnika z kopalni KWK Wujek, który zginął w wyniku wybuchu metanu pod ziemią, we wrześniu 2009 roku.

Jedna z wielu spraw odszkodowawczych, które prowadziła Grupa Doradcza Prawno-Medyczna, dotyczyła katastrofy górniczej w kopalni Wujek, do której doszło w 2009 roku. GDPM wywalczyło wówczas dla rodziny zmarłego górnika ponad 1,6 mln złotych.

Kopalnia uznała swoją odpowiedzialność za skutki wypadku przy pracy, jednakże wypłacone przez nią rodzinie świadczenia nie obejmowały zadośćuczynienia za śmierć bliskiej osoby. Taka postawa kopalni spowodowała, że rodzina zmarłego zwróciła się o pomoc do prawników GDPM. Po skrupulatnym zgromadzeniu materiałów dowodowych, przed Sądem Okręgowym w Katowicach wytoczone zostało powództwo, w którym rodzina żony zmarłego zażądała od pozwanej kopalni zadośćuczynienia oraz odszkodowania.

Sąd Okręgowy w Katowicach zasądził zadośćuczynienia w kwotach: 250 tys. złotych dla żony, 150 i 200 tys. złotych dla synów oraz po 150 tys. złotych dla rodziców zmarłego (plus odsetki). Łącznie kwota zadośćuczynienia przyznana powodom wraz z odsetkami wyniosła ponad 1,6 mln złotych. Sprawa trafiła do sądu II instancji, jednak Sąd Apelacyjny w Katowicach podtrzymał w całości wyrok Sądu Okręgowego (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 grudnia 2013 roku, sygn. akt III Apa 56/13).

Jakub Begger, Prawnik GDPM

Uległeś wypadkowi w kopalni?
Twój bliski zginął w kopalni?

Zadzwoń do GDPM:

801 120 020
58 303 46 38

Wyślij e-mail:

gdpm@gdpm.pl

PAMIĘTAJ:

Poza odszkodowaniem z ZUS należy Ci się duże zadośćuczynienie oraz odszkodowanie – nawet ponad 500 tys. złotych!

Inne aktualności