Aktualności - GDPM - Odszkodowania - Darmowa porada-801 120 020

Potrzebuję pomocy!

 • Zostałeś ranny w wypadku?
 • Twój bliski zginął w wypadku?
 • Jesteś ofiarą błędu medycznego?
 • Jesteś ofiarą wypadku w pracy?
 • Potrzebna Ci natychmiastowa pomoc prawno-medyczna?
 • Jesteś ofiarą pedofili?
 • Czujesz się oszukany przez ubezpieczyciela?
 • Od wypadku nie minęło 20 lat?

BEZPŁATNIE SPRAWDZIMY TWOJĄ SPRAWĘ!

Zadzwoń do nas
801 120 020

lub

Wyślij e-mail
skorzystaj z formularza

Przekaż sprawę p-ko GEFION do GDPM

Od blisko roku czasu sytuacja osób roszczących odszkodowania z umowy OC komunikacyjnego w duńskiej spółce Gefion Insurance A/S jest bardzo skomplikowana.

Z uwagi na trudną sytuację finansową spółki, w dniu 24 marca 2020 roku duński organ nadzoru finansowego zakazał Gefion Insurance A/S zawierania nowych umów ubezpieczenia z powodu komplikacji finansowych.

Ogromna ilość poszkodowanych nie może pozyskać należnych odszkodowań i zadośćuczynień.

Najgorsze jest to, że Gefion nie udziela informacji o stanie sprawy.

Sytuacja jest zła, ale nie beznadziejna

Przypomnijmy:

Jeżeli w wypadku komunikacyjnym, z winy sprawcy szkody, zostałeś poszkodowany, doznałeś uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, masz prawo m.in. do:

 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
 • zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji i lepszego odżywiania,
 • zwrotu kosztów opieki fachowej oraz sprawowanej przez osoby najbliższe.
 • zwrotu kosztów transportu poszkodowanego i rodziny.
 • zwrotu utraconych zarobków lub innych korzyści,
 • zwrotu kosztów przygotowania do zawodu,
 • zwrotu kosztów adaptacji mieszkania,
 • renty tytułem utraconych zarobków i/lub zwiększonych potrzeb.

Jeżeli straciłeś w wypadku osobę Ci bliską, masz prawo m.in. do:

 • zadośćuczynienia za zerwanie więzi uczuciowych i emocjonalnych,
 • stosownego odszkodowania,
 • zwrotu kosztów pogrzebu,
 • renty obligatoryjnej,
 • renty fakultatywnej.

Wymienione wyżej świadczenia są wypłacane z ubezpieczenia OC sprawcy szkody, czyli w Gefion Insurance A/S.

Ale co w sytuacji, gdy Gefion nie chce (lub nie może) wypłacić odszkodowania?...


Komisja Nadzoru Finansowego nie pomoże…

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nie sprawuje nadzoru nad zagranicznymi zakładami ubezpieczeń z siedzibą w innym państwie członkowskim UE, wykonującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność w ramach swobody świadczenia usług. W stosunku do takich zakładów ubezpieczeń, KNF może podejmować jedynie określone i ograniczone działania nadzorcze. Nadzór nad działalnością prowadzoną przez Gefion sprawuje duński organ nadzoru finansowego Finanstilsynet. Z tego powodu wszelkie zgłoszenia dotyczące działalności Gefion w Polsce kierowane do KNF będą przekazywane do Finanstilsynet.

Rzecznik Finansowy wezwie na dywanik, ale wypłaty raczej nie będzie

Gefion w dalszym ciągu pozostaje podmiotem polskiego rynku finansowego w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (dalej: ustawa o Rzeczniku), dlatego Gefion jest zobowiązany do m.in. do udzielania odpowiedzi na interwencje Rzecznika Finansowego oraz uczestniczenia w pozasądowym rozwiązywaniu sporów w ramach postępowania oferowanego przez Rzecznika Finansowego.

Ugoda możliwa, ale nierealna

Gefion jest zobowiązany, na mocy ustawy o Rzeczniku Rzecznika Finansowego, uczestniczyć w pozasądowym rozwiązywaniu sporów organizowanym przez Rzecznika Finansowego. Za zgodą Gefion rozstrzygnięcie sporu może być dokonane w ramach procedur oferowanych przez inne sądy polubowne w Polsce, w tym Sąd Polubowny przy KNF.

Jednak z doświadczenia GDPM wynika, że Gefion nie jest skory do ugody.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

W przypadku ogłoszenia upadłości, UFG przejmie od syndyka upadłości w Gefion akta szkodowe oraz wypłaci poszkodowanym i uprawnionym świadczenia z umów ubezpieczeń obowiązkowych. Ale nie należy liczyć na szybką i rzetelną likwidację szkód przez UFG. Potrzebny jest skuteczny doradca odszkodowawczy.

Pozostaje GDPM

GDPM gwarantuje dochodzenie roszczeń w trybie pozasądowym oraz, co bardzo ważne, także przed polskim sądem. Zapewnia fachową kadrę: prawników, radców, adwokatów, wsparcie medyczne oraz psychologiczne, skuteczność w działaniu.

Sprawdź, co o GDPM sądzą inni (to nie są artykuły sponsorowane):

https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/slupszczanka-wygrala-z-ubezpieczalnia-dostanie-25-mln-zl/n50elf0
https://dziennikbaltycki.pl/gdansk-rodzice-tragicznie-zmarlego-23latka-8-lat-walczyli-o-jego-dobre-imie-udalo-sie/ar/9147754
https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/175-tys-zl-za-potracenie-na-pasach-n86360.html
https://dziennikzachodni.pl/wybuch-kwk-wujekslask-odrzucono-skarge-kasacyjna-rodzina-otrzyma-16-mln-zl-za-smierc-gornika/ar/c3-3656114
https://serwisy.gazetaprawna.pl/finanse-osobiste/artykuly/1004886,oblodzony-chodnik-odszkodowanie.html
https://gp24.pl/poparzenie-dziecka-na-zimowisku-wyrok-800-tysiecy-zl-odszkodowania/ar/4836453


Masz problem z GEFION?

NIE ZWLEKAJ!

Przekaż sprawę do GDPM:

zadzwoń: 58 303 46 38 ; 801 120 020
wyślij e-mail: gdpm@gdpm.pl
zgłoś sprawę: www.gdpm.pl


Tomasz Rosa
Dyrektor GDPM

Bądź mądry po szkodzie, zgłoś się do GDPM!

ps.

Kierowco! Pamiętaj o obowiązku zawarcia nowej umowy ubezpieczenia OC!

Wszystkie osoby posiadające ważne umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego w Gefion, jeszcze przed zakończeniem okresu ubezpieczenia, zobowiązane są do zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejny okres z innym zakładem ubezpieczeń, gdyż umowa ubezpieczenia w Gefion nie odnowi się.

Jeśli tego nie zrobisz to nie ważnej umowy OC. Więc jak spowodujesze wypadek, zmuszony będziesz wypłacić odszkodowanie …

Bezpłatnie zbadamy Twoją sprawę!

Zadzwoń: 801 120 020 lub Napisz!

Inne aktualności