Aktualności - Bezpłatnie zbadamy Twoją sprawę! tel. 801 120 020

Brak sprawcy nie oznacza braku odszkodowania

Miałeś wypadek komunikacyjny, jednak sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia? Nie zdążyłeś spisać numeru rejestracyjnego pojazdu sprawcy i nie ma możliwości jego identyfikacji?

W takiej sytuacji Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny przyjmie odpowiedzialność gwarancyjną i wypłaci należne odszkodowanie zarówno za szkodę na osobie, jak i za szkodę majątkową np. za uszkodzenie samochodu.

Wypadek

Zawiadom Policję!

Ochrona UFG będzie zapewniona, jeżeli poszkodowany spełni pewne warunki. Przede wszystkim należy udowodnić, że inny pojazdu spowodował wypadek - na miejsce zdarzenia należy bezzwłocznie wezwać Policję, która będzie zmierzała do ustalenia tożsamości sprawcy. Jeśli sprawca zostanie zidentyfikowany i jego pojazd posiadał ważną polisę OC, odszkodowanie zostanie wypłacone z jego polisy. Jeśli nie – UFG będzie po Twojej stronie. Ważną kwestią jest także spisanie danych kontaktowych świadków zdarzenia, oraz zrobienie zdjęć miejsca wypadku.

Jak zgłosić sprawę do UFG?

Należy zgłosić się do dowolnie wybranego ubezpieczyciela, który przeprowadza postępowanie likwidacyjne. Ubezpieczyciel po kompletacji dokumentów przekazuje sprawę do UFG. Od momentu zgłoszenia, Fundusz ma 30 dni na wypłatę bezspornej części świadczenia w sprawie. Jeśli wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności UFG w powyższym terminie nie jest możliwe, Fundusz powinien wypłacić odszkodowanie w ciągu 14 dni od daty wyjaśnienia powyższych okoliczności.

Czy zawsze dostanę odszkodowanie za pojazd?

Niestety nie. UFG wypłaci odszkodowanie za uszkodzony samochód, jeśli w wypadku ktoś zginął lub został ranny, a rozstrój jego zdrowia trwał ponad 14 dni. Wskazanym jest, by stan rozstroju zdrowia przez okres powyżej 14 dni był potwierdzony orzeczeniem lekarskim. Dodatkowym obostrzeniem, jest każdorazowe obniżenie świadczenia za szkody majątkowe o równowartość 300 euro. Oznacza to, że jeżeli szkoda zostanie wyceniona np. na kwotę 1000 złotych, a poszkodowany nie odniesie większych obrażeń, nie otrzyma z UFG ani złotówki.

Gdy poszkodowany posiada dobrowolną polisę AC, powinien z niej skorzystać. W takiej sytuacji UFG wyrówna świadczenie za dodatkowe koszty, których nie pokryła polisa - m.in. za utratę zniżek w kolejnych latach opłacania składki AC.

Do 20 lat na zgłoszenie wypadku!

Jeżeli uszkodzenie ciała lub śmierć była skutkiem przestępstwa, przedawnienie roszczeń nie nastąpi szybciej niż po 20 latach od zdarzenia. Mimo, że nie posiadamy danych sprawcy, decydujące jest, czy wystąpiły tzw. przesłanki przestępstwa.
Zgodnie z treścią uchwały Sądu Najwyższego (sygn. akt III CZP 50/13): „Roszczenie pokrzywdzonego o naprawienie szkody wynikłej ze zbrodni lub występku wyrządzonej w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem, których tożsamości nie ustalono (…) przedawnia się na podstawie art. 442 (1) § 2 Kodeksu cywilnego"

czyli nie szybciej, niż po 20 latach od zdarzenia.

Bądź mądry po szkodzie, zgłoś się do GDPM!

Zadzwoń: 58 303 46 38 ; 801 120 020
Wyślij e-mail: gdpm@gdpm.pl
Zgłoś sprawę: www.gdpm.pl

Sprawdź bezpłatnie, czy należy Ci się zadośćuczynienie i odszkodowanie!

Anna Pietrzak prawnik GDPM

Inne aktualności