Konkretne sprawy - GDPM - Odszkodowania - Darmowa porada-801 120 020

Konkretne sprawy

26 godzin opieki na dobę

Centrum Niezależnego Orzecznictwa i Usług Medycznych wykonuje opinie na potrzeby sądów.  Jeden z sadów rejonowych zwrócił się z pytaniem, ile powinna kosztować opieka nad dzieckiem, które po wypadku pozostaje w stanie wegetatywnym. Młody chłopczyk uczestniczył w wypadku samochodowym, w którym doznał bardzo poważnych obrażeń ciała skutkujących brakiem świadomości. W sprawie wypowiedziało się wcześniej pięciu biegłych lekarzy różnych specjalizacji, którzy nie mogli wskazać prawidłowej kwoty. Sąd powierzył wykonanie opinii CNOiUM, które w ciągu 2 miesięcy wykonało opinię, prezentującą dokładne wyliczenia. CNOiUM dokonało analizy 4 tomów akt, pozyskało dane z podmiotów zewnętrznych, takich jak ośrodki pomocy społecznej oraz hospicjów, a także skorzystało z własnych danych. W opinii zaprezentowano kilka możliwych wyliczeń, przedstawiając wady i zalety poszczególnych rozwiązań.

Wnioski końcowe opinii to: 

- konieczna jest opieka w wymiarze  26 godzin na dobę

- średni dobowy koszt opieki nad chłopcem to kwota 408,95 złotych.

Opinia spotkała się z akceptacją sądu i brakiem merytorycznych zarzutów od stron postępowania.

Zamiast 1 tys. - 35 tys. złotych zadośćuczynienia

Młody mężczyzna doznał urazu kręgosłupa szyjnego w wyniku wypadku komunikacyjnego. Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaciło niewielkie odszkodowanie, powołując się na małe uszkodzenia ciała. CNOiUM wykonało opinię neurologiczną, ktora potwierdziła, że w wyniku wypadku doszło do o wiele poważniejszych urazów, niż się początkowo spodziewano. Klient zdecydował się skierować sprawę do sądu, biegły sądowy neurolog potwierdził wcześniejsze ustalenia CNOiUM. Dzięki tej opinii Klient otrzymał 35-krotnie większe zadośćuczynienie.

Koszt sporządzenia tej opinii został również zwrócony, ponieważ sąd uznał, że „trudno uznać za nieuzasadnione i zbyteczne wydatki poniesione przez poszkodowanego w celu możliwie jak najdokładniejszego ustalenia, czy i jakich doznał uszkodzeń ciała i rozstroju zdrowia, tak by następnie móc należycie określić swoje roszczenie i przedstawić je ubezpieczycielowi”.

31% uszczerbku i pełny zwrot kosztów opinii

Sąd Okręgowy w Elblągu (sygn. akt I C 242/12) uznał za zasadne wykonanie niezależnej pozasądowej opinii medycznej przez powódkę, która w roku 2011 roku uległa wypadkowi. Poszkodowana (kierowca) doznała urazu wielonarządowego, w tym stłuczenia głowy, złamania żebra, stłuczenia klatki piersiowej i płuca prawego, złamania obojczyka lewego, wyrostka łokciowego prawego, trzonu kości udowej prawej. Łączny minimalny trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany wypadkiem został ustalony na 31 %.

Zdaniem sądu, sporządzenie prywatnej opinii medycznej (w CNOiUM) było obiektywnie uzasadnione w kontekście przygotowania się do procesu cywilnego, ściślej, ustalenia wysokości żądań, z jakim powódka zamierzała wystąpić przeciwko pozwanemu.