Dlaczego CNOiUM - GDPM - Odszkodowania - Darmowa porada-801 120 020

Dlaczego CNOiUM

Centrum Niezależnego Orzecznictwa i Usług Medycznych świadczy usługi w zakresie:

  • opiniowania i orzekania na potrzeby osób poszkodowanych w wypadkach,
  • organizacji leczenia, badań, diagnostyki i terapii psychologicznej,
  • organizacji pomocy doraźnej, rehabilitacji leczniczej, transportu i opieki,
  • zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczno-rehabilitacyjny,
  • prowadzenia szkoleń o tematyce prawno-medycznej.

Atuty CNOiUM:

  • niezależność od zakładów ubezpieczeń oraz instytucji i urzędów,
  • profesjonalna kadra z doświadczeniem (lekarze, psycholodzy, prawnicy, rzeczoznawcy),
  • doświadczenie w likwidacji szkód osobowych z ubezpieczeń OC,
  • przynależność do Grupy Doradczej Prawno-Medycznej GDPM.

Orzeczenie lekarskie jest dokumentem, od którego może zależeć wynik sprawy, a więc i dalszy los Klienta.