Potrzebuję pomocy!

 • Zostałeś ranny w wypadku?
 • Twój bliski zginął w wypadku?
 • Twoja rodzina cierpi z powodu złego stanu zdrowia bliskiego?
 • Czujesz się oszukany przez ubezpieczyciela?
 • Od wypadku nie minęło 20 lat?

BEZPŁATNIE SPRAWDZIMY TWOJĄ SPRAWĘ!

Zadzwoń do nas
801 120 020

lub

Wyślij e-mail
skorzystaj z formularza

Tragedia w Szczyrku - kto odpowiada za wybuch?

Tragicznie rozpoczął się grudzień 2019 roku w Szczyrku. 

W wyniku wybuchu gazu w dwupiętrowym budynku zginęło osiem osób. Wstępnie ustalono, że firma podłączajacą prąd do nowego, innego budynku natrafiłą na rurę z gazem i ją uszkodziła.

Kto odpowiada za szkodę?

Zgodnie z treścią art. 435 § 1 k.c. prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych, itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności. Odpowiedzialność ta oparta jest na zasadzie ryzyka, tzn. wynika z samego faktu prowadzenia działalności gospodarczej i możliwości wyrządzenia szkody osobie trzeciej, opiera się zatem na założeniu że samo funkcjonowanie zakładu (pracowni biżuterii srebrnej) wprawianego w ruch za pomocą sił przyrody (tu: gaz propan-butan) stwarza niebezpieczeństwo wyrządzenia szkody.

W omawianym przepisie art. 435 k.c. podstawowe kryterium stanowi wymóg, aby przedsiębiorstwo czy zakład były wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody. Należy więc przyjąć, że działalność przedsiębiorstwa  musi opierać się na wykorzystaniu sił przyrody, takich jak para, gaz, paliwa płynne, elektryczność, woda, wiatr, itp. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa czy zakładu ma być więc uzależnione od stosowania sił przyrody.

Takim przedsiębiorstwem czy zakładem może być np. fabryka, przedsiębiorstwo transportowe, kopalnia albo firma podłączajaca instalację energetyczną stosując tzw. przewiert.

W przypadkach, w których odpowiedzialność ustala się na zasadzie ryzyka nie jest istotne czy przedsiębiorstwu można przypisać winę. Wystarczy, że zostanie stwierdzony związek przyczynowy między szkodą a ruchem przedsiębiorstwa (np. uszkodzeniem rury z gazem).

Jakie prawa rodziny osób zmarłych?

Jeżeli poszkodowany stracił osobę mu bliską, może wystąpić do sprawcy (lub jego ubezpieczyciela) o:

 • zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej, za zerwanie więzi uczuciowych i emocjonalnych,

 • stosowne odszkodowanie,

 • zwrot kosztów pogrzebu,

 • rentę obligatoryjną,

 • rentę fakultatywną.

Krąg osób uprawnionych

Analiza wyroków pozwala na ustalenie, że sądy co do zasady uznają, że osobą najbliższą w rozumieniu art. 448 i 446 § 4 Kodeksu cywilnego są:

 • Małżonek

 • Dziecko

 • Rodzic

 • Rodzeństwo

 • Wnuk

 • Dziadkowie

Poszkodowani powinny skorzystać z fachowej pomocy doradcy odszkodowawczego, adwokata lub radcy prawnego.  Dochodzenie roszczeń w tego typu sprawach jest bardzo skomplikowane, wymaga wiedzy, doświadczenia i staranności.

Inne aktualności