Rodzaje szkód - GDPM - Odszkodowania - Darmowa porada-801 120 020

Potrzebuję pomocy!

 • Zostałeś ranny w wypadku?
 • Twój bliski zginął w wypadku?
 • Jesteś ofiarą błędu medycznego?
 • Jesteś ofiarą wypadku w pracy?
 • Potrzebna Ci natychmiastowa pomoc prawno-medyczna?
 • Jesteś ofiarą pedofili?
 • Czujesz się oszukany przez ubezpieczyciela?
 • Od wypadku nie minęło 20 lat?

BEZPŁATNIE SPRAWDZIMY TWOJĄ SPRAWĘ!

Zadzwoń do nas
801 120 020

lub

Wyślij e-mail
skorzystaj z formularza

Szkody medyczne

Błąd lekarski

to postępowanie sprzeczne z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy medycznej.  W zależności od etapu procesu leczenia, na jakim doszło do popełnienia błędu, można wyróżnić:

 • błąd diagnostyczny (rozpoznania),
 • błąd terapeutyczny (w leczeniu) oraz,
 • błąd rokowania (prognozy).

Bezprawna odmowa udzielenia pomocy

to złamanie obowiązku lekarza, jakim jest  udzielenie pomocy w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby narazić pacjenta na utratę życia, ciężkie uszkodzenie ciała lub też ciężki rozstrój zdrowia.

Bezprawny eksperyment medyczny

Każdy eksperyment medyczny (badawczy, kliniczny) może być przeprowadzony na pacjencie tylko i wyłącznie za jego zgodą (świadomą i wyrażoną dobrowolnie), przy czym powinien on być przeprowadzony z poszanowaniem godności człowieka oraz wyważeniem korzyści i ujemnych następstw, jakie może wywołać w sferze fizycznej i psychicznej pacjenta.

Niezachowanie tajemnicy lekarskiej

Personel medyczny zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie informacje o pacjencie, jakie uzyskał w związku z jego leczeniem - w toku przeprowadzania wywiadu, prowadzenia terapii, jak również odnośnie rokowań. Tajemnica obejmuje wypowiedzi ustne personelu medycznego i dokumentację medyczną.