Jestem poszkodowany

* Numer rekomendacji (9 cyfr) zapewnia bezpłatne konsultacje z prawnikiem oraz 20% rabat na usługi odszkodowawcze (rekomendacje dostępne u Reprezentantów ds. Odszkodowań oraz u Ambasadorów GDPM)

GDPM oświadcza, że powyższe dane osobowe będą służyć wyłącznie wywiązaniu się ze świadczonych usług oraz wystawienia ewentualnych dowodów księgowych. GDPM zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i jego zapytaniem. Przeczytaj koniecznie: Polityka prywatności GDPM.

Szkoda pośrednia

Grupa Doradcza Prawno-Medyczna zapewnia kompleksową pomoc osobom poszkodowanym wskutek szkody pośredniej.

Bliscy ofiary wypadków mają prawo do zadośćuczynienia za naruszenie więzi rodzinnych, jeśli poważne obrażenia ofiary ograniczają kontakt z nią. Rodziny poszkodowanych mają prawo do zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Zadośćuczynienia może domagać się osoba, która nie została bezpośrednio poszkodowana, ale cierpi wskutek szkody wyrządzonej jej bliskim.
Polskie sądy potwierdzają zasadność dochodzenia na podstawie art. 448 k.c. zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych członków rodziny, w której relacje zostały zaburzone wskutek spowodowania poważnego uszczerbku na zdrowiu jednego z jej członków.

60 tys. i 80 tys. zł dla synów za zerwane więzi z ciężko rannym ojcem

Na skutek wypadku drogowego ustały relacje ojcowskie ojca z kilkuletnimi chłopcami. Sądy Okręgowy i Apelacyjny uznały utratę dobra osobistego w postaci naruszenia więzi rodzinnych, przyznając odpowiednio 60 tys. i 80 tys. zł dla każdego z chłopców. Sąd Najwyższy uznał, że art. 446 § 4 k.c. zakładający zadośćuczynienie za skutki spowodowania śmierci ich bliskiego, nie wyłącza podobnego świadczenia w innych wypadkach, a więzi rodzinne są dobrem osobistym wymagającym ochrony w razie naruszenia. Przy naruszeniu więzi rodzinnych do bezpośrednio poszkodowanych zalicza się nie tylko ofiara wypadku, ale też jej dzieci (wyrok Sądu Najwyższego z 10 lutego 2017 roku, sygn. akt V CSK 291/16).

Prawo do nawiązania normalnych więzi i relacji z dzieckiem dobrem osobistym rodziców

Jeżeli przez błąd medyczny dziecko jest niepełnosprawne w takim stopniu, że nie jest możliwe normalne funkcjonowanie rodziny, to rodzice mają prawo do zadośćuczynienia. Syn w trakcie porodu w skutek zaniedbań pracowników szpitala doznał niedotlenienia mózgu, skutkującego ciężkim dziecięcym porażeniem mózgowym. Sąd wskazał, że naruszenie silnych i trwałych więzi emocjonalnych między rodzicami a dziećmi, powinna być kwalifikowana, jako naruszenie dóbr osobistych (wyrok Sądu Najwyższego z 9 sierpnia 2016 roku, sygn. akt II CSK 719/15).

300 tys. i 200 tys. zł dla cierpiących rodziców

Sąd Apelacyjny w Warszawie w sprawie nieprawidłowego przeprowadzenia porodu w jednym z mazowieckich szpitali, uznał roszczenia rodziców niepełnosprawnej powódki. Sąd stwierdził, że własna szkoda rodziców, wynikająca z naruszenia ich prawa do cieszenia się niezakłóconym życiem rodzinnym, do utrzymywania prawidłowych relacji w rodzinie i posiadania możliwości wychowania zdrowego potomstwa, również powinna zostać wynagrodzona. Córka, z uwagi na poważne uszkodzenie mózgu, pozostała dzieckiem głęboko niepełnosprawnym fizycznie i intelektualnie, występuje u niej czterokończynowe porażenie. Sąd ustalił wysokość należnego zadośćuczynienia córce na kwotę 1,2 mln zł, w przypadku jej rodziców, na kwotę odpowiednio 300 tys. zł i 200 tys. zł. Sąd potwierdził zasadność dochodzenia na podstawie art. 448 k.c. zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych członków rodziny, w której relacje zostały zaburzone wskutek spowodowania poważnego uszczerbku na zdrowiu jednego z jej członków (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 18 stycznia 2016 roku, sygn. akt VI ACa 1405/14).

GDPM zapewnia poszkodowanym rodzinom:

  • bezpłatną analizę sprawy,

  • reprezentację w postępowaniu karnym i cywilnym, przed ubezpieczycielem i w sądzie,

  • korzystny system płatności: wynagrodzenie płatne po uznaniu roszczeń Klienta, bez opłat wstępnych,

  • wyspecjalizowaną i doświadczoną kadrę: prawników, radców prawnych i adwokatów,

  • lekarzy i psychologów z Centrum Niezależnego Orzecznictwa i Usług Medycznych,

  • zgromadzenie dokumentacji dowodowej,

  • wyłożenie środków na koszty sądowe,

  • skuteczność i etykę w działaniu.

Sprawdż swoją sprawę, umów się z konsultantem GDPM:

Tel.: 58 303 46 38

Infolinia: 801 120 020

gdpm@gdpm.pl