Dla rodzin - GDPM - Odszkodowania - Darmowa porada-801 120 020

Potrzebuję pomocy!

 • Zostałeś ranny w wypadku?
 • Twój bliski zginął w wypadku?
 • Jesteś ofiarą błędu medycznego?
 • Jesteś ofiarą wypadku w pracy?
 • Potrzebna Ci natychmiastowa pomoc prawno-medyczna?
 • Jesteś ofiarą pedofili?
 • Czujesz się oszukany przez ubezpieczyciela?
 • Od wypadku nie minęło 20 lat?

BEZPŁATNIE SPRAWDZIMY TWOJĄ SPRAWĘ!

Zadzwoń do nas
801 120 020

lub

Wyślij e-mail
skorzystaj z formularza

Szkoda pośrednia

Grupa Doradcza Prawno-Medyczna zapewnia kompleksową pomoc osobom poszkodowanym wskutek szkody pośredniej.

Bliscy ofiary wypadków mają prawo do zadośćuczynienia za naruszenie więzi rodzinnych, jeśli poważne obrażenia ofiary ograniczają kontakt z nią. Rodziny poszkodowanych mają prawo do zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu - taką uchwałę podjął 27 marca 2018 roku Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów.

60 tys. i 80 tys. zł dla synów za zerwane więzi z ciężko rannym ojcem

Na skutek wypadku drogowego ustały relacje ojcowskie ojca z kilkuletnimi chłopcami. Sądy Okręgowy i Apelacyjny uznały utratę dobra osobistego w postaci naruszenia więzi rodzinnych, przyznając odpowiednio 60 tys. i 80 tys. zł dla każdego z chłopców. Sąd Najwyższy uznał, że art. 446 § 4 k.c. zakładający zadośćuczynienie za skutki spowodowania śmierci ich bliskiego, nie wyłącza podobnego świadczenia w innych wypadkach, a więzi rodzinne są dobrem osobistym wymagającym ochrony w razie naruszenia. Przy naruszeniu więzi rodzinnych do bezpośrednio poszkodowanych zalicza się nie tylko ofiara wypadku, ale też jej dzieci (wyrok Sądu Najwyższego z 10 lutego 2017 roku, sygn. akt V CSK 291/16).

300 tys. i 200 tys. zł dla cierpiących rodziców

Sąd Apelacyjny w Warszawie w sprawie nieprawidłowego przeprowadzenia porodu w jednym z mazowieckich szpitali, uznał roszczenia rodziców niepełnosprawnej powódki. Sąd stwierdził, że własna szkoda rodziców, wynikająca z naruszenia ich prawa do cieszenia się niezakłóconym życiem rodzinnym, do utrzymywania prawidłowych relacji w rodzinie i posiadania możliwości wychowania zdrowego potomstwa, również powinna zostać wynagrodzona. Córka, z uwagi na poważne uszkodzenie mózgu, pozostała dzieckiem głęboko niepełnosprawnym fizycznie i intelektualnie, występuje u niej czterokończynowe porażenie. Sąd ustalił wysokość należnego zadośćuczynienia córce na kwotę 1,2 mln zł, w przypadku jej rodziców, na kwotę odpowiednio 300 tys. zł i 200 tys. zł. Sąd potwierdził zasadność dochodzenia na podstawie art. 448 k.c. zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych członków rodziny, w której relacje zostały zaburzone wskutek spowodowania poważnego uszczerbku na zdrowiu jednego z jej członków (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 18 stycznia 2016 roku, sygn. akt VI ACa 1405/14).

GDPM zapewnia poszkodowanym rodzinom:

 • bezpłatną analizę sprawy,

 • reprezentację w postępowaniu karnym i cywilnym, przed ubezpieczycielem i w sądzie,

 • korzystny system płatności: wynagrodzenie płatne po uznaniu roszczeń Klienta, bez opłat wstępnych,

 • wyspecjalizowaną i doświadczoną kadrę: prawników, radców prawnych i adwokatów,

 • lekarzy i psychologów z Centrum Niezależnego Orzecznictwa i Usług Medycznych,

 • zgromadzenie dokumentacji dowodowej,

 • wyłożenie środków na koszty sądowe,

 • skuteczność i etykę w działaniu.

Sprawdż swoją sprawę, umów się z konsultantem GDPM:

Tel.: 58 303 46 38

Infolinia: 801 120 020

gdpm@gdpm.pl