Formularz zgłoszeniowy - GDPM - Odszkodowania - Darmowa porada-801 120 020

Formularz zgłoszeniowy Ambasadora do Programu Rekomendacyjnego
"Polecaj GDPM - specjalistów od odszkodowań i zadośćuczynień"

O Programie Rekomendacyjnym dowiedziałem się od Reprezentanta ds. Odszkodowań

Informacja o Danych Osobowych

Zgoda na Newsletter

Aby otrzymować informacje marketingowe za pomocą systemu newsletter należy wyrazić zgodę. Administratorem Danych Osobowych jest Grupa Doradcza Prawno-Medyczna, Tomasz Rosa, z siedzibą 80-138 Gdańsk, al. Kartuska 148. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail ochronadanych@gdpm.pl. Udostępnione dane osobowe przetwarzane będą w związku ze świadczeniem usługi newsletter e-mail, a przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane do momentu wycofania zgody. W przypadku zapytań związanych z ochroną danych osobowych należy się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty email ochronadanych@gdpm.pl. Każdy może wystąpić do Administratora Danych Osobowych z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także z żądaniem przeniesienia danych. Każdy może wnieść skargę do organu nadzorczego uznania, że administrator danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia niniejszej usługi, a niepodanie danych osobowych lub podanie niepoprawnych danych

Oświadczam, że przystępuję do Programu Rekomendacyjnego, jako:

Złożenie oświadczenia i udzielenie powyższych zgód jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Programie Rekomendacyjnym "Polecaj GDPM – specjalistów od odszkodowań i zadośćuczynień".