JESTEŚ OFIARĄ PEDOFILII?

KTOŚ Z TWOJEJ RODZINY BYŁ MOLESTOWANY?

ZOSTAŁEŚ SEKSUALNIE WYKORZYSTANY?

Żądaj odszkodowania, zadośćuczynienia i renty!

Oferujemy kompleksową pomoc osobom poszkodowanym
przez przestępstwa na tle seksualnym za:

  • pedofilię

  • molestowanie

  • gwałt

Gwaranujemy absolutną dyskrecję, wyspecjalizowanego doradcę, pomoc psychologiczną. 

Prowadzimy sprawy do 20 lat wstecz!
Nie pobieramy zaliczek! Gwarantujemy drogę sądową!