Pedofilia - GDPM - Odszkodowania - Darmowa porada-801 120 020

Potrzebuję pomocy!

 • Zostałeś ranny w wypadku?
 • Twój bliski zginął w wypadku?
 • Jesteś ofiarą błędu medycznego?
 • Jesteś ofiarą wypadku w pracy?
 • Potrzebna Ci natychmiastowa pomoc prawno-medyczna?
 • Jesteś ofiarą pedofili?
 • Czujesz się oszukany przez ubezpieczyciela?
 • Od wypadku nie minęło 20 lat?

BEZPŁATNIE SPRAWDZIMY TWOJĄ SPRAWĘ!

Zadzwoń do nas
801 120 020

lub

Wyślij e-mail
skorzystaj z formularza

Pedofilia

Pedofilia to rodzaj zaburzenia na tle seksualnym, stan, w którym jedynym lub preferowanym sposobem osiągania satysfakcji seksualnej jest kontakt z dziećmiponiżej 15 roku życia.

Odpowiedzialność karna

Zgodnie z przepisem art. 200 § 1 Kodeksu Karnego: § 1. Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Skutki pedofilii są gorsze niż zgwałcenia

Bo jest to gwałt permanentny. Pedofilia jest najbardziej okrutnym doświadczeniem człowieka. Zdradza samą istotę dzieciństwa: niewinność. Pedofilia to wyrwa w życiu emocjonalnym dzieci, której nie można zasypać często przez całe życie. Osoby wykorzystywane seksualnie w dzieciństwie cierpią na depresję nerwice, seksualne obsesje, mają trudności z znalezieniem życiowego partnera. Konsekwencją pedofilii bywa „osobowość wielokrotna" objawiająca się m. in. ogromnymi wahaniami nastrojów. Dzieci zmuszane do seksu przeżywają stany lękowe, mają skłonności samobójcze. Nie czują radości życia, często płaczą, nie wychodzą z domu, boja się ciemności i nie potrafią nikomu zaufać. W dorosłym życiu konsekwencją wykorzystywania jest anorgazmia, dystans wobec własnego ciała i skłonności do poniżających praktyk seksualnych. Ofiary stają się emocjonalnymi kalekami, nastawionymi raczej na to, by przetrać, a nie realizować własne potrzeby.

Jak dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia?

Istnieją trzy możliwość ubiegania się o odszkodowanie i zadośćuczynienie:

 • w drodze negocjacji,
 • w postępowaniu cywilnym sądowym,
 • w postępowaniu karnym sądowym.

Możliwe są trzy formy rekompensaty:

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
 • odszkodowanie za straty majątkowe,
 • renta.

Odpowiedzialność pozakarną może ponieść nie tylko pedofil

Linia orzecznicza Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jest w tym zakresie wyjątkowo spójna. Trybunał wielokrotnie stwierdzał odpowiedzialność państw-stron Konwencji o prawach człowieka w kontekście molestowania seksualnego małoletnich. Stwierdzane naruszenia dotyczyły przede wszystkim art. 3 Konwencji o prawach człowieka (zakaz nieludzkiego i poniżającego traktowania) oraz art. 8 Konwencji (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego). Na gruncie wskazanych artykułów Trybunał stwierdza, że na państwach spoczywa nie tylko obowiązek nienaruszania praw chronionych w art. 3 i art. 8, lecz również mają one pozytywny obowiązek wprowadzenia w życie takiego systemu prawa i egzekucji prawa, który aktywnie chroni prawa dzieci, zapobiega ich naruszeniom, uniemożliwia naruszenia, w razie stwierdzenia naruszenia praw podstawowych właściwy organ państwa prowadzi szybkie i skuteczne postępowanie, pozwalające na pociągnięcie winnych do odpowiedzialności i zadośćuczynienie ofierze. W tym stanie rzeczy nie tylko sprawca zgwałcenia dziecka musiał ponieść zasłużoną karę. Pozakarna odpowiedzialność za naruszenie praw dziecka obciążała państwo, które nie było w stanie zapewnić dziecku skutecznej ochrony, lub nie było w stanie przeprowadzić skutecznego i szybkiego postępowania w sprawie jego molestowania.

Milion złotych zadośćuczynienia

Sąd w Poznaniu w dniu 22.01.2018 roku wydał wyrok w sprawie księdza skazanego w 2008 roku za pedofilie. Sąd przyznał ofierze milion złotych zadośćuczynienia i 800 zł miesięcznej renty. To nie ksiądz ma wypłacić zadośćuczynienie i płacić rentę - a Kościół. Taki wyrok to praktyka sądowa ze Stanów Zjednoczonych gdzie procesy były wytaczane całym diecezjom a nie konkretnym księżom. Sąd wydając wyrok przeciwko Kościołowi a nie sprawcy, zastosował przepis art. 430 Kodeksu Cywilnego, który stanowi, że kto na własny rachunek powierza wykonanie czynności osobie, która przy wykonywaniu tej czynności podlega jego kierownictwu i ma obowiązek stosować się do jego wskazówek, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną z winy tej osoby przy wykonywaniu powierzonej jej czynności.

GDPM reprezentuje poszkodowanych w pozasądowych i sądowych postępowaniach

Nasi prawnicy sporządzą dla Państwa szczegółową analizę prawną w zakresie uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia. Reprezentujemy poszkodowanych w negocjacjach oraz w postępowaniach sądowych, aż do prawomocnego zakończenia postępowania i wyegzekwowania należności. Wykładamy koszty sądowe.

Nasi psychologowie gwarantują wsparcie terapeutyczne.

GDPM gwarantuje pełną dyskrecję.

Umów się na spotkanie:

tel.: 58 303 46 38 ; 801 120 020
e-mail: gdpm@gdpm.pl

Grupa Doradcza Prawno-Medyczna
80-136 Gdańsk, ul. Kartuska 142

Bezpłatnie zbadamy Twoją sprawę!

Zadzwoń: 801 120 020 lub Napisz!