Miałeś wypadek?

Potrzebujesz natychmiastowej pomocy prawno-medycznej?
Masz problem z ustaleniem wysokości odszkodowania lub zadośćuczynienia?
Masz zastrzeżenia co do opinii medycznej, sporządzonej przez ubezpieczyciela?
Chcesz określić swoje roszczenia w sposób kompletny i rzetelny?

Zgłoś się do nas, bezpłatnie sprawdzimy Twoją sprawę.

Niezależna opinia medyczna to:

  • określenie roszczeń osoby poszkodowanej
  • weryfikacja stanowiska procesowego w sprawie
  • uzasadnienie wniosku dowodowego o powołanie biegłego lub nowego biegłego w sprawie
  • dowód, którego koszt pozyskania sąd może uznać,jako niezbędny dla dochodzenia roszczeń.

Niezależne opinie medyczne

to skuteczna pomoc

w walce o zadośćuczynienie i rentę!