Jestem poszkodowany

* Numer rekomendacji (9 cyfr) zapewnia bezpłatne konsultacje z prawnikiem oraz 20% rabat na usługi odszkodowawcze (rekomendacje dostępne u Reprezentantów ds. Odszkodowań oraz u Ambasadorów GDPM)

GDPM oświadcza, że powyższe dane osobowe będą służyć wyłącznie wywiązaniu się ze świadczonych usług oraz wystawienia ewentualnych dowodów księgowych. GDPM zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i jego zapytaniem. Przeczytaj koniecznie: Polityka prywatności GDPM.

Program Pomocy Poszkodowanym Rodzinom (PPPR)

Program ma na celu zwiększenie świadomości ubezpieczeniowej i odszkodowawczej rodzin poszkodowanych wskutek różnego rodzajów wypadków lub zdarzeń medycznych. Program zapewni bezpłatne wsparcie osobom, których nie stać na komercyjną, odpłatną pomoc prawną, w szczególności osobom nie posiadającym wiedzy o aktualnie przysługujących im świadczeniach odszkodowawczych (zadośćuczynienie, odszkodowanie, renta).

Bliscy ofiary wypadków mają prawo do zadośćuczynienia za naruszenie więzi rodzinnych, jeśli poważne obrażenia ofiary ograniczają kontakt z nią. Rodziny poszkodowanych mają prawo do zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Zakres porad obejmuje skutki zdarzeń:

 • wypadki drogowe,

 • wypadki na roli,

 • wypadki przy pracy,

 • wypadki w miejscach użyteczności publicznej,

 • wypadki spowodowane przez produkt,

 • błędy medyczne.

jakim są:

 • uszkodzenie ciała,

 • zaburzenie relacji między członkami rodziny wskutek doznania poważnego uszczerbku na zdrowiu jednego z nich,

 • utrata osoby bliskiej.

Program Pomocy Poszkodowanym Rodzinom ma charakter społeczno - edukacyjny. Wszystkie świadczone podczas akcji porady i konsultacje z prawnikami są bezpłatne.

W ramach Programu Pomocy Poszkodowanym Rodzinom, w okresie od 01.05 do 31.08.2017 roku, zostaną zorganizowane:

I. Bezpłatne konsultacje z prawnikami - w siedzibie GDPM

We wtorki i czwartki, w godzinach 12.00 -16.00 odbywać się będą bezpłatne konsultacje z prawnikami w siedzibie Grupy Doradczej Prawno-Medycznej w Gdańsku, przy al. Zwycięstwa 48.

Dla uczestników programu uruchomiliśmy dedykowaną infolinię i skrzynkę pocztową:

Osoby zainteresowane spotkaniem prosimy o wcześniejszy kontakt.

II. Bezpłatne konsultacje prawne z prawnikami GDPM - w siedzibie Partnerów akcji

Na terenie województw: pomorskiego, zachodnio-pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego, w siedzibie Partnera, w wyznaczonych terminach odbywać się będą bezpłatne konsultacje z prawnikiem.

Osoby zainteresowane spotkaniem prosimy o wcześniejszy kontakt z Koordynatorem.

Zapraszamy na bezpłatne porady do Partnerów:

 • Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska 2, 74-500 Chojna,
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szkolna 4, 77-320 Przechlewo,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Olsztyńska 2, 14-100 Ostróda,
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dolne Wymiary 26, 86-200 Chełmno
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Miła 26a, 77-100 Bytów

III. Konkurs dla Poszkodowanych

Wszystkie osoby, które znają kogoś, którego życie rodzinne zostało zmienione prze wypadek, zapraszamy do udziału w Konkursie dla Poszkodowanych. Należy opisać historię osoby, która została pośrednio poszkodowana (np. opiekun, partner osoby rannej), ale nie poddała się i z pasją oraz bezinteresownie pomaga osobie bliskiej, ciężko rannej w wypadku.

Wskaż opiekuna, którego trud należy docenić.

WSPIERASZ RODZINY - ZOSTAŃ PARTNEREM AKCJI!

Ośrodki Pomocy Społecznej, Ośrodki Pomocy Rodzinie, stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje wspierające rodziny mogą przystąpić do Programu Pomocy Poszkodowanym Rodzinom.

W ramach Programu, w okresie od 01.05 do 31.08.2017 roku:

 • GDPM przeprowadzi bezpłatne szkolenia pt. „Prawa Rodziny” dla pracowników Partnera (zapewniamy materiały edukacyjne oraz certyfikaty),

 • prawnicy GDPM udzielą Bezpłatnych Porad Prawnych podopiecznym Partnera, poszkodowanym przez los wskutek różnego rodzaju wypadków.

Aby przystąpić do programu i zastać Partnerem akcji, należy przesłać wypełniony formularz i skontaktować się z nami.


Pliki do pobrania

Zapraszamy do współpracy:

rodzina@gdpm.pl ; smpr@gdpm.pl ;
Grupa Doradcza Prawno-Medyczna
80-210 Gdańsk
al. Zwycięstwa 48
infolinia: 801 120 020
tel. 58 303 46 38

faks: 58 320 75 49