Aktualności - GDPM - Odszkodowania - Darmowa porada-801 120 020

Potrzebuję pomocy!

 • Zostałeś ranny w wypadku?
 • Twój bliski zginął w wypadku?
 • Jesteś ofiarą błędu medycznego?
 • Jesteś ofiarą wypadku w pracy?
 • Potrzebna Ci natychmiastowa pomoc prawno-medyczna?
 • Jesteś ofiarą pedofili?
 • Czujesz się oszukany przez ubezpieczyciela?
 • Od wypadku nie minęło 20 lat?

BEZPŁATNIE SPRAWDZIMY TWOJĄ SPRAWĘ!

Zadzwoń do nas
801 120 020

lub

Wyślij e-mail
skorzystaj z formularza

Sprawdź, czy należy Ci się zadośćuczynienie

Trudno wyobrazić sobie większa krzywdę niż przedwczesna utrata bliskiego.

Śmierci ukochanej osoby nie da się zrekompensować żadną kwotą. Istnieje jednak instytucja, która ma na celu ułatwienie dostosowania się do nowej rzeczywistości. Polskie prawo przyznaje osobom, których ze zmarłym łączyła bliska więź, możliwość domagania się zadośćuczynienia na podstawie art. 446 § 4 Kodeksu cywilnego. Zadośćuczynienie to kwota pieniężna, o którą ubiegać się można w ramach rekompensaty za poniesione szkody niemajątkowe. Szkodą w tym przypadku są krzywda oraz cierpienia.

Zadośćuczynienie dla bliskich

Możliwość domagania się zadośćuczynienia istnieje w sytuacji, w której bliska osoba zginęła wskutek czynu niedozwolonego. Przykładem takiej sytuacji może być śmierć w wypadku komunikacyjnym czy podczas pracy. Zadośćuczynienie należy się bliskim członkom rodziny, przy czym rodzina powinna być rozumiana szeroko. Oznacza to, że w kręgu uprawnionych znajdą się, oprócz małżonka czy dzieci, również partner, rodzeństwo czy wnuczek. Najistotniejszym elementem, który powinien zostać wykazany jest bliska więź łącząca zmarłego z ubiegającym się o zadośćuczynienie. Znaczenie mają tu więc więzy faktyczne, a nie tylko te prawne.
Należy zaznaczyć, że przepis przyznający prawo do zadośćuczynienia za śmierć osobom najbliższym pojawił się w polskim prawie w 2008 roku. Nie stoi to jednak na przeszkodzie domagania się rekompensaty za zdarzenia mające miejsce przed tą datą. Wypłata zadośćuczynienia następuje wtedy na innej podstawie prawnej, tj. na podstawie art. 448 Kodeksu cywilnego. Więź rodzinna jest uznawana za dobro osobiste, którego zerwanie objęte jest ochroną.

20 lat na dochodzenie roszczeń

Aby zadośćuczynienie mogło zostać przyznane, należy w pierwszej kolejności upewnić się czy nie doszło do przedawnienia roszczeń. Ponieważ śmierć w wyniku czynu niedozwolonego stanowi przestępstwo, przedawnienie nie nastąpi szybciej niż po 20 latach od zdarzenia.
Zobowiązanym do wypłaty świadczenia jest sprawca, który spowodował śmierć drugiej osoby. W praktyce, na podstawie podpisywanych umów OC, w większości przypadków będą to zakłady ubezpieczeń. Prowadzi to do znacznego ułatwienia dochodzenia roszczeń, a także daje gwarancję wypłaty pieniędzy.

Na podstawie zasądzanych kwot stwierdzić można, że wysokość zadośćuczynienia waha się w granicach od 50 nawet 250 tys. złotych. Ostateczna kwota ustalana jest na podstawie intensywności więzi, natężenia krzywdy oraz innych czynników. W każdej sprawie wysokość określana jest indywidualnie, po zbadaniu danego przypadku.

Jeżeli więc:

 • Twój bliski zginął w wyniku czynu przestępnego (np. w wypadku komunikacyjnym, w pracy),
 • łączyła Was bliska więź,
 • wypadek miał miejsce w ciągu ostatnich 20 lat,

możesz ubiegać się o zadośćuczynienie za utratę osoby bliskiej.

Nie tylko zadośćuczynienie

Niezależnie od zadośćuczynienia, osobie bliskiej należy się również zwrot kosztów poniesionych na leczenie zmarłego, wydatków związanych z pogrzebem, a także odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej.

Bądź mądry po szkodzie, zgłoś się do GDPM!

Zadzwoń: 58 303 46 38 ; 801 120 020
Wyślij e-mail: gdpm@gdpm.pl
Zgłoś sprawę: www.gdpm.pl

Sprawdź bezpłatnie, czy należy Ci się zadośćuczynienie!

Klaudia Zieleniec prawnik GDPM

Inne aktualności