Potrzebuję pomocy!

  • Zostałeś ranny w wypadku?
  • Twój bliski zginął w wypadku?
  • Twoja rodzina cierpi z powodu złego stanu zdrowia bliskiego?
  • Czujesz się oszukany przez ubezpieczyciela?
  • Od wypadku nie minęło 20 lat?

BEZPŁATNIE SPRAWDZIMY TWOJĄ SPRAWĘ!

Zadzwoń do nas
801 120 020

lub

Wyślij e-mail
skorzystaj z formularza

Kompromitacja lobbystów ubezpieczeniowych

Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka nie dokończyła zaplanowanego na 13 lutego pierwszego czytania senackiego projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego.

Posiedzenie organu zostało przerwane do czasu uzyskania oficjalnego stanowiska Rady Ministrów odnośnie do projektu.

Projekt przedstawiony przez senatora Grzegorza Biereckiego został mocno skrytykowany przez wszystkich uczestników posiedzenia.

Poseł Janusz Sanocki określił projekt jako faworyzujący ubezpieczycieli. Skrytykował także umieszczony w regulacji zakaz akwizycji. Z kolei Marek Rząsa chciał uzyskać informację, czy art. 9, wprowadzający zakaz cesji roszczeń na rzecz osób trzecich, znajdował się w projekcie od początku, czy też został wpisany do niego w trakcie prac w Senacie. Dopytywał również, czy strona społeczna miała możliwość ustosunkowania się do tego postanowienia i czy w ocenie skutków regulacji uwzględniono konsekwencje jej wejścia w życie.

Szereg krytycznych uwag pod adresem projektu regulacji odszkodowawców wygłosił także mecenas Aleksander Daszewski z Biura Rzecznika Finansowego. – Jeżeli zakłady ubezpieczeń nie zaniżałyby odszkodowań, to nie byłoby takiego pola do działalności tych podmiotów – stwierdził i dodał, że to „zakłady ubezpieczeń wyhodowały na swoim łonie tych adwersarzy, którzy skutecznie na rzecz konsumentów usług ubezpieczeniowych dochodzą w ich imieniu i na ich rzecz słusznych roszczeń”.

Uwagi do projektu ma też Ministerstwo Sprawiedliwości, które opracowuje stanowisko Rady Ministrów odnośnie do regulacji. – Co do zasady, dostrzegając potrzebę, aby ten rynek funkcjonował w sposób prawidłowy, etyczny, czysty, rząd widzi potrzebę uchwalenia regulacji. Natomiast prace, które prowadzimy na forum ministerstwa już pokazały, że wymaga ona poważnych korekt. – oświadczyła Agnieszka Gołaszewska, zastępca dyrektora Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego MS.

Źródło:  www.gu.com.pl

Zachęcamy do zapoznania się z nagraniem z posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=793305A9DF20D699C1258399004AD53F#

(od godziny 09.31.20)

Szczególnej  uwadze polecamy treść wystąpienia przedstawiciela komisji tj. senatora Grzegorza Biereckiego, który sprawiał wrażenie nieprzygotowanego do posiedzenia.

Zapoznaj sie także z:

https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/prawo-i-podatki/czy-zmiany-dla-kancelarii-odszkodowawczych-wejda-w-zycie/bz057mq

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1397742,ustawa-o-kancelariach-odszkodowawczych-ministerstwo-sprawiedliwosci.html

https://www.money.pl/gospodarka/zla-zmiana-dla-kierowcow-za-naprawy-po-wypadku-mozemy-dokladac-z-wlasnej-kieszeni-6349057988257921a.html

https://www.motofakty.pl/artykul/bezgotowkowa-likwidacja-szkody-bedzie-kontrowersyjna-zmiana-przepisow.html

Inne aktualności