Jestem poszkodowany

* Numer rekomendacji (9 cyfr) zapewnia bezpłatne konsultacje z prawnikiem oraz 20% rabat na usługi odszkodowawcze (rekomendacje dostępne u Reprezentantów ds. Odszkodowań oraz u Ambasadorów GDPM)

GDPM oświadcza, że powyższe dane osobowe będą służyć wyłącznie wywiązaniu się ze świadczonych usług oraz wystawienia ewentualnych dowodów księgowych. GDPM zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i jego zapytaniem. Przeczytaj koniecznie: Polityka prywatności GDPM.

Zostań Partnerem Prawnym CNOiUM

Partner Prawny, współpracując z CNOiUM, zleca wykonywanie niezależnych opinii medycznych na potrzeby własne lub na potrzeby swoich klientów. Prywatna opinia medyczna jest często niezbędna dla określenia roszczeń osoby poszkodowanej, a dokonana przed wszczęciem postępowania sądowego ekspertyza, może być istotną przesłanką zasądzenia odszkodowania oraz stanowić szkodę ulegającą naprawieniu.


Korzyści dla Partnerów Prawnych PPC ze stałej współpracy z CNOiUM:

  • 20% rabatu na usługi orzecznicze i szkolenia po podpisaniu Ramowej Umowy o Współpracy,

  • wstępna bezpłatna analiza uszczerbku na zdrowiu*,

  • fachowe i obiektywne opinie medyczne dotyczące skutków szkód osobowych,

  • obsługa Partnerów PPC i ich Klientów w pierwszej kolejności,

  • wsparcie merytoryczne i organizacyjne doświadczonej kadry: lekarzy i psychologów w orzecznictwie medycznym,

  • stała współpraca procentuje - jeżeli nam zaufasz i powierzysz wykonanie opinii medycznej trzykrotnie, otrzymasz kupon rabatowy w wysokości 200 zł.

Umowa jest dostępna:

Podpisanie Umowy jest bezpłatne i nie obliguje do kierowania określonej ilości spraw.

Zapraszamy do współpracy


*ocena uszczerbku na zdrowiu, ilość dokumentacji medycznej do 50 kart, bez oceny przyczyn szkody i związku przyczynowego

Inne aktualności